Attest mutualiteit

Verschillende mutualiteiten voorzien een financiële tussenkomst bij de deelname aan onze activiteiten. Voor meer informatie kan u terecht bij uw mutualiteit. Zij bezorgen u de juiste formulieren. Wanneer u dit mutualiteitsformulier invult, kan u vervolgens het SPOVA-deelnameattest er aan toevoegen/nieten. Tot slot bezorgt u de twee documenten aan uw mutualiteit.

De attesten zijn beschikbaar 1 maand na het einde van de gekozen SPOVA-activiteit.

Het SPOVA-attest kan u hieronder opvragen.