Fiscaal attest

Ouders kunnen het inschrijvingsgeld van een SPOVA-sportkamp en/of een woensdagmiddagactiviteit voor hun kinderen beneden de veertien jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen.

Vanaf 2022

Voor de activiteiten van 2022 kan u vanaf 1 januari 2023 het attest via onze website downloaden.
Dit attest zal alle deelnames van uw kind in 2022 bevatten. Tijdens het jaar worden er dus GEEN attesten meer afgeleverd.

Nieuw is dat onze ouders hun recht op fiscale aftrek vervolgens automatisch zien verschijnen in hun belastingaangifte (aanslagjaar 2023).
U hoeft het gedownloade attest dus niet meer toe te voegen bij uw belastingsaangifte.